Herdins Eesti

ESILEHT / TEKSTIILIHOOLDUSVAHENDID / WASH IT BACK / Wash it back Black

Wash it back Black

Tootekood: 046100
Ühik: tk

9,50 €

Kogus:

Värvitoonid võivad tulenevalt ekraanist, puidust jms erineda reaalsusest. Soovitame enne värvimist tooni proovida väiksemal tükil.

HERDINS WASH IT BACK BLACK taastab musta värvi kangaste esialgse värvitooni.

Toimib tõhusalt puuvillaste, linaste ja viskoossete kangaste ja rõivaste puhul. Sünteetilised materjalid ei värvu.

Ühest pakendist piisab 800 g kuivkaalus tekstiilmaterjali värvimiseks.

Pakendi sisule ei ole vaja täiendavalt lisada soola ega pesuvahendit.

Värvimiseks on sobilik kasutada keskmiselt 5 kg pesu mahutavat pesumasinat.

Kasutamine:

  • Valage pakendi sisu ettevaatlikult pesumasina trumlisse vältides värvi lendumist.
  • Asetage trumlisse kuivad kangad/rõivad.
  • Valige värvilise pesu programm, mis peseb 40°C juures, ilma eelpesuta.
  • Pärast esmakordset töötlemist loputage värvitavast kangast/rõivaesemest liigne värv välja käivitades sama pesuprogramm veelkord. Mitte kasutada pesuainet!

Masina puhastamine: Käivitage pesuvahendiga veelkord tühi masin või peske tumedaid rõivaid, et kõrvaldada üleliigne värv. Määrdunud kummiosad puhastage vajadusel soojas vees lahustatud pesuainega.

Peske värvitud kangaid/rõivaid paar esimest korda eraldi.

OHTLIK KEMIKAAL! Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi. Sissehingamisel põhjustab allergia- või astma sümptomeid ja hingamisraskusi. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Kandke kaitsekindaid.

KUI KEMIKAAL SATUB NAHALE: Kui kemikaal puutub kokku naha või juustega, võtke saastunud riided kohe seljast. Loputage nahka rohke veega, peske seebiga.

KUI KEMIKAALI ON SATTUNUD SILMA: Loputage mitu minutit hoolikalt veega. Eemaldage kontaktläätsed ja jätkake loputamist.

KUI KEMIKAALI ON SISSE HINGATUD: Raskendatud hingamise korral viige kannatanu värske õhu kätte ja hoidke teda vaba hingamisega puhkeasendis.

Pöörduge MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arsti poole.

Jäätmetäitlus: Pakend sorteerida kohaliku jäätmekäitlustava kohaselt.

Sisaldab: Reaktiivsed värvained, fiksaatorid, sool ja pindaktiivsed komponendid.

Sarnased tooted